Tervetuloa blogiin!

SINULLA ON OIKEUS OLLA RAUHASSA

Meillä jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja oikeus kasvaa ja olla rauhassa ilman seksuaalisen häirinnän tai – hyväksikäytön kokemuksia.

Monet nuorista kokevat elämänsä aikana asiattomia ehdotuksia, seksuaalista häirintää, houkuttelua tai seksinoston yrityksiä aikuisilta tai muilta nuorilta. Tämä ei tarkoita että se olisi oikein.

Osa nuorista päätyy vaihtamaan seksuaalisia palveluksia aikuisilta saamaansa vastineeseen esimerkiksi rahaan tai tavaraan, tällöin puhumme niin sanotusti vastikkeellisesta seksistä. Suomessa seksipalvelujen ostaminen tai sen yritys alle 18–vuotiaalta on rikos. Myös lapsen tai nuoren houkutteleminen seksuaaliseen kanssakäymiseen on rikollista.

Seksuaalisen häirinnän kokemukset tai vastikkeellisen seksin piiriin päätyminen voivat aiheuttaa erilaisia psyykkisiä seurauksia pian tapahtuneen jälkeen tai vasta myöhemmin. Näiden kokemusten herättämiin tunteisiin on saatavilla apua ja niiden yli on mahdollista päästä.

Jokaisella on oikeus saada tukea ja apua kokemustensa käsittelyyn. Kenelläkään ei ole oikeus tuomita tai syyllistää, vaikka olisi ollut itse aktiivinen tai aloitteellinen. Vastuu on aina häiritsijällä, houkuttelijalla tai seksinostajalla, ei nuorella.

Opettajille ja muille ammattilaisille löytyy materiaalia aiheen käsittelyyn täältä.

Exit-hanke pähkinänkuoressa

Exit-hanke tarjoaa keskusteluapua ja neuvontaa. Tutustu tarkemmin aiheeseen sivuiltamme ja ota yhteyttä, jos sinua mietityttää jokin asia.  Myös ammattilaiset ja vanhemmat voivat ottaa meihin yhteyttä. Ota yhteys –linkin takaa löydät erilaiset yhteydenottotavat. Palvelumme on maksutonta ja luottamuksellista.
Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja koordinoi Exit – Pois prostituutiosta ry.

Mistä on kyse?

Nuoruus on elämänvaihe, jolloin identiteetti ja seksuaalisuus ovat vasta muotoutumassa. Minäkuva ja omanarvontunto, käsitykset vastakkaisesta sukupuolesta, läheisistä ihmissuhteista ja seksistä muodostavat pohjan aikuisiän rakkaussuhteille ja seksuaalisuudelle.

Pelissä ovat elämän tärkeimmät asiat. Siksi jokaisella nuorella on oltava oikeus kasvaa rauhassa. On väärin käyttää hyväksi nuoren kokeilunhalua, uteliaisuutta, impulsiivisuutta tai epävarmuutta.

Seksuaalinen häirintä, houkuttelu, seksinoston yritykset tai vastikkeellisen seksin piiriin ajautuminen voivat jättää monenlaisia, pitkäaikaisiakin jälkiä herkässä kehitysvaiheessa olevaan nuoreen. Jokainen nuori on yksilö. Oma tausta, elämäntilanne ja persoonallisuus vaikuttavat siihen, minkälaisia jälkiä kaltoinkohtelu tai hyväksikäyttö jättää.

Seksuaalinen kaltoinkohtelu ja seksuaalinen hyväksikäyttö

Lasten ja nuorten seksuaalinen häirintä, houkuttelu seksuaaliseen kanssakäymiseen ja seksinostoyritykset ja seksin ostaminen nuorilta ovat osa seksuaalista kaltoinkohtelua ja – hyväksikäyttöä. Seksuaalinen kaltoinkohtelu pitää sisällään kaiken vastoin omaa tahtoa tapahtuvan seksuaalisen toiminnan, oli se sitten määritelty laissa rangaistavaksi tai ei. Kaltoinkohtelua voi tapahtua fyysisessä kohtaamisessa, netin tai puhelimen välityksellä. Kaltoinkohtelija voi olla aikuinen tai toinen nuori.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tarkoittaa seksuaalisia tekoja, jotka kohdistuvat suojaikärajaa, eli 16-vuotta nuorempaan lapseen. Suojaikäraja on 18-vuotta silloin, kun vanhempi osapuoli on esimerkiksi nuoren opettaja, valmentaja tai ohjaaja. Lapsen seksuaalisen hyväksikäyttö ei välttämättä pidä sisällään fyysistä kontaktia lapsen tai nuoren kanssa, vaan voi tapahtua myös esimerkiksi webkameran välityksellä tai silloin, kun lapselta tai nuorelta pyydetään esimerkiksi paljastavia kuvia.

Puhumme nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä, kun aikuinen vihjailee tai kommentoi nuorta seksuaalissävytteisesti kasvokkain kohtaamisessa tai internetissä. Houkuttelu, eli grooming, on kyseessä, kun aikuinen tutustuu lapseen tai nuoreen ja luo tähän luottamussuhteen päämääränään seksuaalinen kanssakäyminen tämän kanssa. Seksin ostaminen alaikäiseltä tai seksin ostamisen yritys alaikäiseltä on laissa määritelty yksiselitteisesti rikokseksi. Se on voimakas kannanotto kaikkien nuorten seksuaalisen kehityksen turvaamisen puolesta.

Missä ja ketkä?

Erilaista seksuaalista häirintää, houkuttelua tai seksinostoyrityksiä tapahtuu sekä netissä että kasvokkain fyysisissä ympäristöissä. Netissä nuoria kaltoinkohtelevia tai hyväksikäyttäviä aikuisia liikkuu monilla eri alustoilla, joten seksuaaliseen häirintään tai seksinostotarjouksiin aikuisten taholta voi törmätä kuka tahansa aktiivisesti nettiä käyttävä nuori. Kasvokkain tapahtuvaa häirintää ei katso sitä, minkänäköinen nuori on tai missä ja milloin hän liikkuu.

Aikuiset miehet ja naiset tarjoavat alaikäisille nuorille rahaa tai tavaroita yhdynnän, muiden seksuaalisten tekojen tai esimerkiksi paljastavien valokuvien vastineeksi internetissä, mutta myös kasvokkain julkisilla paikoilla. Osa seksin ostajista hakeutuu järjestelmällisesti nuorten lähipiiriin ja rakentaa ensin luottamuksellisen suhteen. Seksuaalinen hyväksikäyttö ja siitä vastineeksi annetut ”lahjat” astuvat kuvaan vasta myöhemmin. Nuoret itse eivät usein miellä tällaista vaihtokauppaa seksin myymiseksi ja nuorta hyväksikäyttäväksi. Nuoria kaltoinkohtelevia tai hyväksikäyttäviä aikuisia on mahdoton profiloida mitenkään. Ostajien tausta ja ikä vaihtelee laajasti, ja kaikki sosiaaliset ryhmät ovat edustettuina.

Mitä Exit-hanke tekee?

Vaikka seksuaalista kaltoinkohtelua ja – hyväksikäyttöä ei voidakaan täysin ennaltaehkäistä, voidaan kuitenkin auttaa nuoria tunnistamaan heitä kaltoinkohtelevaa toimintaa. Nuorten on tärkeä tietää heitä suojelevat lait ja toimintatavat heidän kohdatessa häirintää, houkuttelua tai seksinostoyrityksiä. Hyvä keskusteluyhteys omiin vanhempiin tai muuhun luotettavaan aikuiseen auttaa nuorta kertomaan kohtaamastaan häirinnästä. Vanhempien on myös hyvä tietää, minkälaisia kohtaamisia nuorella on netissä.

Exit-hanke pyrkii ennaltaehkäisemään nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua, seksinostonyrityksiä ja seksinostoa tiedottamalla nuoria heidän omista oikeuksistaan, lain näkökulmasta ja aikuisten kaltoinkohtelijoiden toimintatavoista. Hankkeen työntekijöihin voi olla yhteydessä maksuttomasti ja luottamuksellisesti. Hanke tapaa nuoria erilaisissa fyysisissä ympäristöissä esimerkiksi kaupungilla ja kouluissa. Tämän lisäksi hankkeen työtä on etsivä työ internetissä ja puuttuminen siellä havaittuun nuoria kaltoinkohtelevaan toimintaan.