Exit-hankkeen kouluvierailut syksyllä 2012

Exit-hankkeen työntekijät pitivät syksyllä 2012 50 oppituntia yläkoululaisille. Koulutustilaisuudet olivat kestoltaan 45-75 minuuttia, riippuen koulun tuntijaosta. Tunneilla käytiin läpi yleisesti häirinnän, houkuttelun ja vastikkeellisen seksin ilmiön tunnistaminen sekä keskusteltiin miten kannattaa toimia tilanteissa, joissa kohtaa edellä mainittuja asioita. Pääpaino kouluvierailuissa oli ilmiön tunnistamisessa ja puheeksiottamisessa. Kouluvierailuilla katsottiin hankkeen tuottamat lyhytelokuvat ja tehtiin niistä tehtäviä ja keskusteltiin. Oppilaiden oli mahdollisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja pitkin tuntia. Tuntien lopuksi oppilaita pyydettiin täyttämään vapaaehtoinen ja nimetön kysely, jossa kartoitettiin nuorten tietoisuutta ilmiöstä, ja seksuaalisen häirinnän ja seksinostoyritysten esiintyvyyttä.

Kouluvierailut vahvistivat Exit-hankkeen työntekijöitä siitä, että on edelleen tärkeää tuoda nuorten tietoisuuteen heitä koskevat lait ja heidän oikeutensa, sekä se, että häirintäkokemuksia sanoitetaan.

Kartoittavaan kyselyyn vastasi valtaosa oppilaista, yhteensä 587 nuorta. Tyttöjä oli vastaajista 308 ja poikia 279. Monet nuorista jättivät sanallista palautetta ja kommentteja. Palautteessa pääosin kiitettiin tunneista ja tuotiin esiin, että aiheen käsittely oli toivottua ja ilmiö tuttu. Osassa palautteista kerrottiin, että ilmiö ei ollut tuttu, mutta kiitettiin sen esiin nostamisesta ja sen sanallistamisesta.

Kyselyssä kartoitettiin nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää livenä ja netissä aikuisten tekemänä. Kyselyn tuloksista voi nostaa esiin, että ahdistelua livenä aikuisen toimesta oli kokenut tytöistä 21,4 % ja pojista 6,8 %. Ahdistelua netissä oli omien sanojensa mukaan kokenut tytöistä 30,3 %, pojista 4,0 %. Tytöistä 6,0 % kertoi joutuneensa seksinostoyrityksen kohteeksi livenä ja seksinostoyrityksen kohteeksi netissä 10,0 %. Pojista 2,5 % kertoi joutuneensa seksinostoyrityksen kohteeksi livenä ja 2,0 % netissä.